Misijsko vijeće

PASTORALNO VIJEĆE je savjetodavno i djelatno tijelo koje planira, proučava, usklađuje, priprema i provjerava pastoralni rad u župi. Potiče djelovanje svih vjernika u pastoralnom djelovanju u župi na području navještanja, bogoslužja i dobrotvornosti.
EKONOMSKO VIJEĆE je savjetodavno tijelo, sastavljeno od vjernika laika, predloženih od župnika. Za članove mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću i aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava.
U Hrvatskoj katoličkoj misiji u ožujku 2018. izabrano je i osnovano MISIJSKO VIJEĆE koje objedinjuje poslove i zadatke pastoralnog i ekonomskog vijeća. Luksemburška nadbiskupija informirana je o članovima vijeća te je s odobrenjem prihvatila sljedeće članove misijskog vijeća HKM Luksemburg koji svoju službu vrše besplatno:

 1. Jure Pađen
 2.  Kruno Žaja
 3. Ivan Katušić
 4. Drago Marković
 5. Franjo Andrić
 6. Kruno Nikić
 7. Tomislav Petrović
 8. Tomislav Brkan
 9. Edi Zelić
 10. Marija Andrić
 11. Anđela Zelić
 12. Ivana Zeko
 13. Mladen Lamza
 14. Renata Nikić
 15. Božo Šutalo
 16. Andreja Brkan
 17. Dalibor Kundid
 18. Anita Vlašić